Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Samospráva Hľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o zrušení Strediska služieb škole Mesta Bánovce nad Bebravou

Schválené: 25.6.2013

Vyhlásené: 26.6.2013

Účinnosť: 10.7.2013

Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6, ods. 2., písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bánovce nad Bebravou č. 83 o zrušení Strediska služieb škole Mesta Bánovce nad Bebravou.


Článok 1
Mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s § 6, ods. 2., písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zrušuje Stredisko služieb škole Mesta Bánovce nad Bebravou so sídlom Ul. 5. apríla 793/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, s účinnosťou od 01.08.2013.

Článok 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 25.06.2013 uznesením č. 400/2013 pod bodom 4. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

Marián Chovanec JUDr. Alexandra Gieciová
primátor mesta prednostka mestského úradu
 

ÚvodÚvodná stránka